Bộ lập trình Keyence KV-LE21V

(1 đánh giá của khách hàng)

0

Mẫu: KV-LE21V

Loại: Khối Ethernet

Ứng dụng PC: Số lượng ổ cắm: TCP 8/UDP 0, Số cổng: 8,500 (cài đặt trong phạm vi từ 1 đến 65,535)*1

Giao tiếp liên kết mức cao hơn: Số lượng ổ cắm: TCP Tổng cộng 15/UDP 1, Số cổng: 8,501 (cài đặt trong phạm vi từ 1 đến 65,535)*2*3

Giao tiếp giao thức MC: Số lượng ổ cắm: TCP Tổng cộng 15/UDP 1, Số cổng: 5,000 (cài đặt trong phạm vi từ 1 đến 65,535)*2*3

Kết nối VT3: Số lượng ổ cắm: TCP 0/UDP 1, Số cổng: 8,502 (cài đặt trong phạm vi từ 1 đến 65,535)

Giao tiếp ổ cắm KV: Số lượng ổ cắm: TCP/UDP Tổng cộng 8, Số cổng: Bất kỳ (cài đặt trong phạm vi từ 1 đến 65,535)*4

Máy chủ FTP: Số lượng ổ cắm: TCP 4, Số cổng: 20, 21

Điều chỉnht tự động dữ liệu đồng hồ: Số lượng ổ cắm: UDP 1, Số cổng: 123

Gửi và nhận Mail (SMTP, POP3): Số lượng ổ cắm: TCP 2, Số cổng: 25, 110

DNS: Số lượng ổ cắm: UDP 1, Số cổng: 53

Quà tặng / Khuyến mãi