Cảm biến an toàn Panasonic SF4C-H12

(1 đánh giá của khách hàng)

0

Một phần số SF4C-H12
Số kênh tia 12
chiều cao bảo vệ 240 mm (9,449 inch)
Mức tiêu thụ hiện tại: Đèn báo đa năng lớn tắt Bộ phát: 70 mA trở xuống
Bộ thu: 90 mA trở xuống
Mức tiêu thụ hiện tại:Đèn báo đa năng lớn sáng lên Bộ phát: 120 mA trở xuống
Bộ thu: 140 mA trở xuống
PFH D 1,90 × 10 -9
MTTF D 100 năm trở lên
Trọng lượng tịnh (Tổng của bộ phát và bộ thu) 700 g xấp xỉ.
Tiêu chuẩn áp dụng: Tiêu chuẩn quốc tế IEC 61496-1/2 (Loại 4), ISO 13849-1 (Loại 4, PLe), IEC 61508-1 đến 7 (SIL 3)
Tiêu chuẩn áp dụng: Nhật Bản JIS B 9704-1/2 (Loại 4), JIS B 9705-1 (Loại 4), JIS C 0508 (SIL 3)
Quà tặng / Khuyến mãi