Cảm biến áp suất IFM PT5402

(1 đánh giá của khách hàng)

0

Số lượng đầu vào và đầu ra: Số lượng đầu ra analog: 1
Phạm vi đo: 0…100 thanh, 0…1450 psi, 0…10 MPa
Kết nối quá trình: kết nối ren G 1/4 ren ngoài (DIN EN ISO 1179-2)
Ứng dụng: cho các ứng dụng công nghiệp
Phương tiện truyền thông: chất lỏng và khí
Nhiệt độ trung bình [°C]: -40…90
Tối thiểu. Áp suất nổ: 1000 thanh, 14500 psi, 100 MPa
Mức áp suất: 250 thanh, 3625 psi, 25 Mpa
Lưu ý về đánh giá áp suất: tĩnh
Điện trở chân không [mbar]: -1000
Loại áp lực: áp suất tương đối
Dữ liệu điện
Điện áp hoạt động [V]: 8,5…36 DC
Tối thiểu. điện trở cách điện [MΩ]: 100; (500V DC)
Lớp bảo vệ: III
Bảo vệ phân cực ngược: Đúng
Thời gian trễ bật nguồn [s]: < 0,1
Đầu vào / đầu ra
Số lượng đầu vào và đầu ra: Số lượng đầu ra analog: 1

Quà tặng / Khuyến mãi