Cảm biến cảm ứng Pepperl+Fuchs NJ2-12GK-SN

(1 đánh giá của khách hàng)

0

Chức năng chuyển đổi Thường đóng (NC)
Loại đầu ra NAMUR với chức năng an toàn
Khoảng cách hoạt động định mức 2 mm
Cài đặt tuôn ra
Khoảng cách hoạt động được đảm bảo 0 … 1,62 mm
Hệ số khử r Al 0,4
Hệ số khử r Cu 0,3
Hệ số giảm r 304 0,85
Loại đầu ra 2 dây
Xếp hạng danh nghĩa
Định mức điện áp 8,2 V (R i khoảng 1 kΩ)
Chuyển đổi thường xuyên 0 … 2000Hz
Thích hợp cho công nghệ 2:1 có, với diode bảo vệ phân cực ngược
Mức tiêu thụ hiện tại
Tấm đo không được phát hiện ≥ 3 mA
Đã phát hiện tấm đo 1 mA

Quà tặng / Khuyến mãi