Cáp kết nối Festo NEBV-S1G25-K-2.5-N-LE25-S6 (575417)

(1 đánh giá của khách hàng)

0

Dựa trên tiêu chuẩn DIN 47100
Chỉ định dòng Không có người giữ biển hiệu
Tần số kết nối 50
Trọng lượng sản phẩm [g] 490
Kết nối điện 1, chức năng Màn hình thiết bị hiện trường
Kết nối điện 1, thiết kế Góc cạnh
Kết nối điện 1, loại kết nối ổ cắm/thùng chứa/….
Kết nối điện 1, đầu ra cáp thẳng
Kết nối điện 1, công nghệ kết nối Tiểu D
Kết nối điện 1, số chân/dây 25
Kết nối điện 1, chốt/dây bị chiếm dụng 25
Kết nối điện 1, loại buộc chặt 2x vít 4-40 UNC
Kết nối điện 2, chức năng Màn hình điều khiển
Kết nối điện 2, loại kết nối cáp
Kết nối điện 2, công nghệ kết nối Kết thúc mở
Kết nối điện 2, số chân/dây 25
Dải điện áp hoạt động DC [V] 0 đến 30
Khả năng mang dòng điện ở 40°C [A] 2,60
Chiều dài cáp [MTR] 2,5
Thuộc tính dòng Tiêu chuẩn

Quà tặng / Khuyến mãi