Encoder Sick DBS60E-BDAN04096 1076585

(1 đánh giá của khách hàng)

1.200

Xung trên mỗi vòng quay 4.096
Bước đo 90° điện/xung trên mỗi vòng quay
Đo độ lệch bước ± 36° / xung trên mỗi vòng quay
Giới hạn lỗi Độ lệch bước đo x 3
Chu kỳ nhiệm vụ 0,5 ± 10%
Giao diện
Phương thức giao tiếp Tăng dần
Chi tiết giao diện truyền thông TTL / RS-422
Số kênh tín hiệu 6 kênh
Thời gian khởi tạo < 5 mili giây 1)
Tần số đầu ra + 300kHz 2)
Tải hiện tại 30 mA, mỗi kênh
Dòng điện hoạt động 50 mA (không tải)

Quà tặng / Khuyến mãi