Mô đun B&R X67DM1321.L12

(1 đánh giá của khách hàng)

0

16 kênh kỹ thuật số, có thể định cấu hình làm đầu vào hoặc đầu ra
Thay thế nhà phân phối thụ động
2 kênh bổ sung có chức năng đếm
Tất cả đầu ra với chẩn đoán một kênh
Thông tin trạng thái bổ sung mở rộng
Mô-đun này được trang bị 16 kênh kỹ thuật số có thể được cấu hình làm đầu vào hoặc đầu ra. Đầu vào được thiết kế cho mạch chìm và đầu ra được thiết kế cho mạch nguồn.

Quà tặng / Khuyến mãi