Module IGBT Infineon FP25R12W1T7

(1 đánh giá của khách hàng)

6.500

Cấu hình PIM
Kích thước (chiều dài) 56,7mm
Kích thước (chiều rộng) 48mm
Nhà ở EasyPIM™ 1B
I C( danh nghĩa) / I F( danh nghĩa) 25 A
I C tối đa 25 A
Trình độ chuyên môn Công nghiệp
Công nghệ IGBT7 – T7
V CE(sat) (Tvj=25°C loại) 1,6 V
VF ( loại Tvj=25°C) 1,83 V
Cấp điện áp tối đa 1200V

Quà tặng / Khuyến mãi