PLC Omron CJ1M-CPU22

(1 đánh giá của khách hàng)

0

– Max digital I/O points: 320
– Lưu lượng chương trình: 10K
– Lưu lượng bộ nhớ dữ liệu: 32K
– Tốc độ thực thi logic: 100ns
– Max I/O units: 10
– Kích thước: rộng 49 mm
– Tích hợp sẵn: 2 encoder đầu vào (100kHz) 2 pulse đầu ra (100kHz)

Quà tặng / Khuyến mãi