Rèm đèn an toàn Sick Mac4-17-0630

(1 đánh giá của khách hàng)

3.700

Nghị quyết 17mm
Chiều cao trường bảo vệ 630mm
Phạm vi quét 0,4m… 3,2m
Đồng bộ hóa Điện
Kiểu Loại 4 (IEC 61496-1)
Mức độ toàn vẹn an toàn SIL3 (IEC 61508)
Loại Loại 4 (EN ISO 13849)
Mức hiệu suất PL e (EN ISO 13849)
PFH D (xác suất trung bình xảy ra sự cố nguy hiểm mỗi giờ) < 1 x 10 -8 (EN ISO 13849)
T M (thời gian làm nhiệm vụ) 20 năm (EN ISO 13849)
Trạng thái an toàn khi có sự cố Ít nhất một OSSD ở trạng thái TẮT

Quà tặng / Khuyến mãi